ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYAlulírott nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a Floracoop Egyesülés képviselőjétől átvettem egy darab belépőkártyát.
A kártya sorszáma:
A kártya érvényességi ideje: 2 év


Tudomásul veszem, hogy a belépőkártya a Floracoop Egyesülés tulajdona, azt másra sem ideiglenesen, sem állandó jelleggel át nem ruházhatom. A rendeltetésszerű használatért felelőséggel tartozom. A kártya elvesztését, vagy megsérülését a Floracoop Egyesülésnek haladéktalanul jeleznem kell. A rendeltetésszerű használat esetén megsérült kártyát a Floracoop Egyesülés kicseréli. A kártyát a jelzett időpontig vagyok jogosult használni, a határidő leteltét követő három munkanapon belül köteles vagyok a Floracoop Egyesülésnek visszaszolgáltatni. Az átvételkor 1.000.-Ft azaz: egyezer forint biztosítékot befizettem a kibocsátó részére. Tudomásul veszem, hogy a kártya használatának időtartama alatt az egyesülés a fenti összeget sajátjaként használhatja, erre az időre a Floracoop Egyesülés kamatot nem fizet. Amennyiben a sértetlen kártyát határidőben leadom a kibocsátó részére, úgy az 1.000.-Ft egyidejűleg visszajár részemre. Amennyiben a kártyát nem adom le határidőben, vagy sérülten szolgáltatom vissza, úgy átalány kártérítésként a Floracoop Egyesülés az 1.000.-Ft-ot megtarthatja. Tudomásul veszem, hogy ha a fenti feltételeket, továbbá a Házirendet, Tűz-és Balesetvédelmi szabályokat megszegem, magatartásommal a rendeltetésszerű üzemeltetést zavarom, úgy a kibocsátó jogosult a fenti kártyát az időtartam lejárata előtt bevonni.

Kelt. Budapesten, 2005. . hónap napján._______________________________________________________________
Floracoop Egyesülés
Belépő kártya tulajdonosa, kibocsátó
Átvevő